• Από το 1968! Φροντίζουμε για τον ανελκυστήρα σας
  • info@lift-lamprakis.gr

Κ. Βάρναλη 36,

Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

+(30) 2310 909019

Καλέστε μας

info@lift-lamprakis.gr

Στείλτε μας email

Εκσυγχρονισμος ανελκυστηρα

Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρα Θεσσαλονίκη

Ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα σας είναι απαραίτητος

Οι ανελκυστήρες υπόκειται σε μια φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου αλλά και με την συχνή χρήση. Επίσης όπως κάθε μηχανικό επίτευγμα, έτσι και ο ανελκυστήρας, εξελίσσεται. Συνεπώς θα πρέπει προλαμβάνουμε αυτές τις φθορές ώστε να διατηρείται η ασφάλεια της λειτουργίας του. Η πολυετής εμπειρία αλλά και η τεχνογνωσία του προσωπικού της SL Lamprakis μπορεί να φέρει εις πέρας κάθε περίπτωση εκσυγχρονισμού οποιουδήποτε ανελκυστήρα.

Έχοντας σαν αποκλειστικό κριτήριο την ασφάλεια των επιβατών αλλά και του την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας προτείνουμε λύσεις πάντα σε λογικές τιμές χωρίς φυσικά να μειώνουμε την ποιότητα τόσο της κατασκευής όσο και των υλικών.


Καλέστε μας: 2310 909015

Ο εκσυγχρονισμός του ανεκλυστήρα σας είναι σημαντικός

Δείτε παρακάτω γιατί

Γιατί είναι σημαντική η ανακαίνιση του ανελκυστήρα

Για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα

Το χαμηλό κόστος λειτουργίας

Την αναβάθμιση ποιότητας των υλικών

Έναν ανελκυστήρα χωρίς προβλήματα

Ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα μας απαιτεί:

Μελέτη & επιθεώρηση από εγκεκριμένο φορέα

Ομοιογένεια υλικών

Ασφάλεια & αξιοπιστία υλικών

Μακροχρόνια εγγύηση υλικών

Διαδικασία ανακαίνισης του ανελκυστήρα σας:

Η ολική αντικατάσταση του ανελκυστήρα που σε βάθος χρόνου είναι η πιο συμφέρουσα

Η σταδιακή ή μερική αντικατάσταση των βασικότερων υλικών για την ασφάλεια σας

Σε κάθε μια από τις αναφερόμενες επισκευές υπάρχει χρηματοδοτικό πλάνο & βοήθημα στην εξόφληση της επισκευής

Στις επισκευές υπάρχει πενταετής εγγύηση των υλικών.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή
& την ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας
ανεξάρτητα από την παλαιότητα του
καλέστε μας στο
2310 909015

Ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα σας είναι υποχρεωτικός

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτική η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών στην εκτέλεση των ανακαινίσεων των ανελκυστήρων. Στην Ελλάδα η εφαρμογή αυτής της οδηγίας καθορίζεται από την Κ.Υ.Α Φ9.2/29362/1957 Φ.Ε.Κ. 1797Β/2005. Έπειτα από τον έλεγχο του αρμόδιου φορέα καταγράφονται οι ελλείψεις του παλαιού ανελκυστήρα. Έπειτα πάντα σε συνεννόηση μαζί σας προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις. Η πολυετής μας εμπειρία σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα ικανοποιόντας κάθε ανάγκη για εσάς και τον ανελκυστήρα σας.

Αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία μπορούμε να συζητήσουμε και για περαιτέρω αλλαγές κυρίως όσων αφορά το αισθητικό κομμάτι του ανελκυστήρα σας αλλά και το λειτουργικό σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Θέλετε να μάθετε αν ο ανελκυστήρας σας χρειάζεται αναβάθμιση;Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image