2310909019 6978480300 Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη info@lamprakis-lift.gr
 
 
 
   
     
     
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
SL Lamprakis | Εταιρεία Ανελκυστήρων Θεσσαλονίκη


Η συντήρηση του ανελκυστήρα βοηθά στην δική σας ασφάλεια!
Η συντήρηση των ανελκυστήρων γενικά, έχει σκοπό να διατηρούνται σε καλή κατάσταση συγκεκριμένα μέρη του ανελκυστήρα, εξαρτήματα και στοιχεία ασφαλείας της εγκατάστασης προς αποφυγή ατυχημάτων αλλά και μεγάλων βλαβών που μπορεί να προκύψουν σε έναν ασυντήρητο ανελκυστήρα.

Η συντήρηση του ανελκυστήρα σας, περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτημάτων του, για την εξακρίβωση και την εκτίμηση μιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών και ηλεκτρικών ασφαλείας και των εξαρτημάτων του.
 
     
    2310909019  
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
     
  Η εταιρεία ανελκυστήρων “SL Lamprakis” η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, μπορούν να αναλάβουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό, την σχολαστική συντήρηση αλλά και την άψογη επισκευή παντός τύπου ανελκυστήρων.  
     
  Ώρες αποκατάστασης των βλαβών
Δευτ - Παρ: 08:00 - 20:00, Σαβ: 08:00 - 15:00
 
     
   
 
 
 
 
 
 
     
  ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ
σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα:
 
     
     
     
 
 
 
Ειδοποιείτε τον συντηρητή
Ο διαχειριστής υποχρεούνται να ενημερώσει τον συντηρητή για να στείλει εντός της ημέρας το κατάλληλο συνεργείο για την αποκατάστασή της.
 
     
 
Ασφάλιση του ανελκυστήρα
Ο συντηρητής υποχρεούται να ασφαλίσει τον ανελκυστήρα και τον εκάστοτε διαχειριστή – ιδιοκτήτη σε μία αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία.
 
     
 
Τρόποι πληρωμής
Η αμοιβή θα καταβάλλεται κάθε μήνα με θεωρημένη απόδειξη την ημέρα της συντήρησης του ανελκυστήρα.
 
     
 

 


 

 
  Η μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα περιλαμβάνει:  
 
 
  Λίπανση οδηγών
  Έλεγχο επαφών θυρών - συντήρηση αποκατάσταση καλής λειτουργίας - ρύθμιση
  Έλεγχο επαφών κλειδαριών - συντήρηση αποκατάσταση καλής λειτουργίας - ρύθμιση
  Έλεγχος λειτουργίας stop - συντήρηση αποκατάσταση καλής λειτουργίας - ρύθμιση
  Έλεγχο λειτουργίας τερματικών διακοπτών - ρύθμιση
  Έλεγχο συρματόσχοινων
  Έλεγχο φρένων (για συμβατικούς ανελκυστήρες) ρύθμιση
  Έλεγχο στάθμης λαδιού
  Έλεγχο τυχόν διαρροών (μηχανής – κουζινέτων)
  Έλεγχο εμβόλου (για υδραυλικούς ανελκυστήρες)
  Έλεγχο - αντικατάσταση ενδεικτικών λαμπτήρων
  Έλεγχο - αντικατάσταση λαμπτήρων θαλάμου
  Καθαρισμό της καμπίνας και του μηχανοστασίου
  Τυχόν ρυθμίσεις και επεμβάσεις που καθιστούν τον ανελκυστήρα ασφαλή για χρήση
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  Η συντήρηση αυτή γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας μία φορά τον μήνα.
 
     
  Ο συντηρητής βαρύνεται με την αξία των υλικών της συντήρησης. Η δαπάνη για την αντικατάσταση εξαρτημάτων τα οποία έχουν φθαρεί από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και πρέπει να αντικατασταθούν ή γενικότερα η επισκευή του ανελκυστήρα, βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Τα μικροϋλικά, όπως λάμπες, ενδεικτικά λαμπάκια, λαστιχάκια κλπ. συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της μηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας του ανελκυστήρα αποτελεί ευθύνη του τεχνικού μας γραφείου και αποτελεί μέρος της μηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα.
 
     
   
 
 
 
 
     
     
     
     
  Επισκευές Βλαβών
Χάρη στην μακροχρόνια πορεία μας στο χώρο των ανελκυστήρων, την διαρκή μας εκπαίδευση σε νέα συστήματα αλλά και τον μεγάλο αριθμό βλαβών που έχουμε αντιμετωπίσει, μπορούμε να ανταποκριθούμε με τις καλύτερες λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες και σύνθετες βλάβες σε παντός είδους ανελκυστήρες
 
     
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
     
     
     
 
 
 
 
     
  Η δική σας συμβολή στην
χρήση του ανελκυστήρα!
 
 
 
  Φροντίστε για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας.
  Ελέγξτε ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται πράγματι σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  Ειδοποιήστε αμέσως τον συντηρητή σας, αν παρατηρηθούν προβλήματα στη λειτουργία του ανελκυστήρα.
  Οι θάλαμοι δεν πρέπει να υπερφορτώνονται με άτομα ή με αντικείμενα που λόγω βάρους ή όγκου, μπορεί να εμποδίσουν τον καλό χειρισμό και λειτουργία του ανελκυστήρα.
  Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην εγκατάστασης κατά την πορεία, ακινητοποιώντας το θάλαμο ανάμεσα σε δύο ορόφους.
  Προσοχή στα επικίνδυνα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μην μεταφέρετε εύφλεκτα υλικά.
  Μην πετάτε γόπες ή αναμμένα τσιγάρα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
  Επίσης μην πετάτε στο φρεάτιο φυλλάδια, χαρτιά ή άλλα σκουπίδια. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του ανελκυστήρα σας.
  Ιδιαίτερη προσοχή στον βασικό κανονισμό της απαγόρευσης της χρήσης προσώπων κάτω των 14 ετών χωρίς συνοδό.