• Από το 1968! Φροντίζουμε για τον ανελκυστήρα σας
  • info@lift-lamprakis.gr

Κ. Βάρναλη 36,

Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

+(30) 2310 909019

Καλέστε μας

info@lift-lamprakis.gr

Στείλτε μας email

Η νομοθεσια για τον εκσυγχονισμο του ανελκυστηρα

Η νομοθεσία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο το πρόβλημα σε όλες τις χώρες, εξέδωσε οδηγία υποχρεωτικής εφαρμογής για την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών στην εκτέλεση των ανακαινίσεων των ανελκυστήρων. Στην Ελλάδα η εφαρμογή αυτής της οδηγίας καθορίζεται από την Κ.Υ.Α Φ9.2/29362/1957 Φ.Ε.Κ. 17187Β/2005 που ορίζει τα παρακάτω

Υποχρεωτικός αρχικός έλεγχος της κατάστασης όλων των εν λειτουργία ανελκυστήρων από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου, με ευθύνη του διαχειριστή, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων και να προταθούν οι απαραίτητες επεμβάσεις. Για τον αρχικό έλεγχο ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

Νοσοκομεία, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, κτλ.
20-12-2006


Κτίρια κατοίκων άνω των 40 ετών.
20-12-2008


Κτίρια κατοικιών μεταξύ 30 & 40 ετών
31-12-2008


Ανελκυστήρες χωρίς άδεια λειτουργίας
31-12-2008


Ανελκυστήρες με προ έγκριση λειτουργίας
31-12-2008


Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις
20-12-2010
Υποχρεωτικός περιοδικός επανέλεγχος του ανελκυστήρα από ανεξάρτητο φορέα μετά τον αρχικό έλεγχο και με την παρακάτω συχνότητα
Κτίρια κατοικιών μέχρι 6 στάσεις
Ανά 6 έτη


Κτίρια κατοικιών με περισσότερες από 6 σπάσεις
Ανά 5 έτη


Κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από 6 στάσης
Ανά 3 έτη


Νοσοκομεία, σιδηροδρομικοί σταθμοί, ξενοδοχεία κτλ
Ανά 1 έτοςΚαλέστε μας: 2310 909015Αναλαμβάνουμε την επισκευή
& την ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας
ανεξάρτητα από την παλαιότητα του
καλέστε μας στο
2310 909015

Αποκατάσταση μέχρι τις 21-12-2013 & των παρακάτω σημείων, εφόσον αποκλίνουν από οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία:

Ακριβής στάθμευση του θαλάμου στους ορόφους (+/-5 χιλιοστά)

Χώροι προστασίας του συντηρητή στις απολήξεις του φρέατος

Ποδιά πόρτας θαλάμου

Διακόπτης ελέγχου τάνυσης του συρματόσχοινου του περιοριστή ταχύτητας

Προστασία κατά την υπερτάχυνση του θαλάμου στην άνοδο

Προστασία έναντι πτώσης & ολίσθησης στους υδραυλικούς ανελκυστήρες

Ηλεκτρονόμοι ισχύος & χρονικό διαδρομής

Επιτηρητής φάσεων

Συσκευή λειτουργίας συντήρησης στην οροφή του θαλάμου
Άμεση αποκατάσταση μετά τον αρχικό έλεγχο των παρακάτω σημείων, εφόσον αποκλίνουν από τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία

Φρέαρ ανελκυστήρα (δεν επιτρέπεται να είναι μερικώς κλειστό ή με πλέγμα)

Αντικατάσταση κλειδαριών πορτών ορόφου (απαιτείται μηχανική προμανδάλωση)

Τοποθέτηση εσωτερικών θυρών στον θάλαμο

Ενίσχυση του φωτισμού θαλάμου σε επίπεδα κατ' ελάχιστων 100 Lux

Αντικατάσταση συσκευής αρπαγής & περιοριστή ταχύτητας

Αναβάθμιση συστήματος συναγερμού σε περίπτωση εγκλωβισμού
Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image