2310909019 6978480300 Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη info@lamprakis-lift.gr